Bez Tytułu

©2008 polmoney.pl
Takie sformalizowanie Forum, budzi niepokój krajów silnie uzależnionych od importu tego surowca (gdyż dotąd miało ono charakter luźnego stowarzyszenia). Oznacza to możliwość większego kształtowania cen gazu, co spowodowane jest kontrolowaniem przez te kraje 70 proc. jego światowych zasobów. Pewnym ograniczeniem może być tu jedynie charakter umów na rynku gazu ziemnego, które są umowami wieloletnimi a to że transport odbywa się głównie rurociągami sprawia, że niemożliwe jest szybkie przerzucenie dostaw tego surowca w inne części świata.

Na te plany z zaniepokojeniem patrzy Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Szczególnie UE w większości zdana na dostawy z Rosji, podjęła w przeszłości działania mające na celu zmniejszenie tego uzależnienia poprzez zakupy gazu w krajach Północnej Afryki. Teraz te kraje wchodzą w skład założycieli "nowego kartelu", a Rosja zapowiada ofensywę gazową na kraje Europy.

Trudno oczekiwać jednej polityki energetycznej wszystkich krajów Wspólnoty, gdyż te często stawiają własny interes nad interesami całej Unii. Mogłoby to znacząco zminimalizować chęć użycia szantażu energetycznego ze strony Rosji, która może swoje ogromne zasoby gazu wykorzystać przeciw uzależnionej od tego surowca Europy. Z drugiej strony gospodarka rosyjska opiera się na sprzedaży surowców energetycznych, a silnie rozwijająca się gospodarka Chin i Indii, nie byłaby w stanie wchłonąć nadwyżki podażowej w przypadku "konfliktu" na linii UE - Rosja.

Na chwilę obecną nie ma większego zagrożenia ze strony powstającej organizacji, ze względu na podpisane długoterminowe umowy, jednak za kilkanaście lat kartel ten może mieć wpływy porównywalne z OPEC.

Użyto informacji z: A. Łakoma, "Bliżej gazowego OPEC", Rzeczpospolita, nr 224 z 24 września 2008, B1
Dodano: 25.09.2008  21:23
Coraz bliżej stworzenia gazowego kartelu

Niewiele brakuje do urzeczywistnienia się marze
ń Rosji, Iranu i Algierii o stworzeniu światowego kartelu eksporterów gazu ziemnego, który mógłby kształtować jego ceny na światowych rynkach. Kolejnym krokiem było uzyskanie formalnego poparcia Egiptu i Kataru, który jest globalnym liderem w produkcji gazu skroplonego. Na konferencji Forum Eksporterów Gazu (8-9 października) planowane jest powołanie Sekretariatu Generalnego, którego statut mają uchwalić ministrowie zainteresowanych krajów na specjalnym spotkaniu miesiąc później w Moskwie.
plenergia.pl
Bez Tytułu
Bez Tytułu statystyka