Bez Tytułu
http://www.polmoney.pl

©2008 polmoney.pl
Większość pracodawców zdaje sobie sprawę, że podnoszenie poziomu kwalifikacji swoich pracowników daje im przewagę konkurencyjną. Z podobnego założenia wychodzą pracownicy.
Bez Tytułu
Prawie połowa Polaków, bo aż 47 proc. odczuwa potrzebę poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności, wykazują badania przeprowadzone w maju br. przez Ipsos. Istotne, że w 2000 roku tylko 31 proc. badanych wyrażało zainteresowanie szkoleniem się. Ankietowani chcą przede wszystkim uczyć się języków obcych. Taką chęć zgłosiła prawie co trzecia osoba. Aż 25 proc. badanych zamierzała uczestniczyć w roku bieżącym w jakimś kursie lub szkoleniu, przy czym najczęściej wybór padał na kursy językowe.    Nic dziwnego zatem, że zainteresowanie kursami językowymi organizowanymi w firmach stale rośnie. Firmy, które je prowadzą dobierają odpowiedni program zajęć w oparciu o konkretne preferencje zleceniodawców. Ofertę dostosowują do określonych wymagań na podstawie analizy potrzeb oraz testów kwalifikacyjnych przeprowadzonych wśród słuchaczy. Zróżnicowanie oczekiwań zleceniodawców potwierdza Ewa Trębska-Zozula, dyrektor do ds. Studiów w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua. - Niektóre firmy oczekują wymiernych efektów nauczania, których potwierdzeniem są określone certyfikaty językowe najczęściej o charakterze biznesowym jak np. LCCI. Takie nastawienie pozwala przyjąć precyzyjny harmonogram nauczania oraz zaplanować efekt i termin jego osiągnięcia. Innym firmom bardziej zależy na osiągnięciu przez pracowników poziomu umiejętności językowych pozwalającego na skuteczną komunikację w pracy. Nie chcą na swoich pracowników nakładać dodatkowej presji związanej z terminami czy egzaminami. Szkolenie językowe odbywa się wtedy najczęściej w atmosferze nieformalnej, co nie oznacza ze nie jesteśmy rozliczani z efektów nauczania. Czasem wykorzystujemy np. autentyczne materiały klienta, ułatwiające uczestnikom szkolenia przyswajanie odpowiedniego rodzaju słownictwa - tłumaczy.

Jak szkolenie wygląda w praktyce?
Ze szkoleń językowych korzystają zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa. Niemal wszyscy zleceniodawcy kontrolują przebieg szkolenia. Na bieżąco otrzymują raporty z postępu nauki swoich pracowników. Niejednokrotnie dalsze finansowanie kursu uzależniają od frekwencji i wyników jakie osiągają pracownicy na egzaminach sprawdzających.   - Po przeanalizowaniu preferencji klienta, dobieramy program nauczania i lektorów. Wspólnie ustalamy też harmonogram i godziny zajęć. Przedsiębiorcy mają możliwość wykupienia określonego pakietu minut na preferencyjnych warunkach. Systematyczność uczęszczania na kursy typu in-company jest często niska, dlatego plan zajęć musi być idealnie dopasowany do potrzeb konkretnej grupy. Uczestnicy kursów mogą odrabiać zajęcia lub zmieniać ich termin.  - mówi Marcin Sianowski, specjalista d.s. klientów korporacyjnych w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua. 

Góra strony          Strona główna
 
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Istota, rodzaje oraz wady i zalety franchisingu   -     Przyczyny i skutki utraty płynności finansowej w przedsięborstwie     -      Poradnik inwestora - rynek Forex     -      Faktoring, czyli jak poprawić płynność finansową  -   Biznesowe 007 - czyli ABC wywiadu gospodarczego
Plik weryfikacyjny
Bez Tytułu

Publikuj.org - artykuły do przedruku.
Dodano: 01.03.2009r; 19:50
polmoney.pl
e-mail: kontakt@polmoney.pl
Efektywność nauki
Prowadzenie kursów w korporacjach wymaga od lektorów przygotowywania na bieżąco różnorodnych materiałów i dużych umiejętności zarządzania grupą, w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać wiedzę językową poszczególnych słuchaczy. Dla osób nieregularnie uczestniczących w zajęciach prowadzący dodatkowo przygotowują materiały powtórkowe.   Kiedy zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób a słuchacze widzą ich efektywność  oraz swoje postępy, skłonni są do wykonywania znacznie większego wysiłku. Sekret polega na odpowiednim zmotywowaniu i pokazaniu możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. - Nasi lektorzy ustalają cel nauczania w danym roku dla wszystkich uczestników kursu. W oparciu o audyt językowy proponują termin, w jakim mogą zdawać egzaminy na konkretnym poziomie. Wyznaczenie indywidualnego celu i rozliczenie z niego poszczególnych słuchaczy daje wymierne efekty i działa niezwykle motywująco - mówi Ewa Trębska-Zozula, dyrektor ds. Studiów ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.   Z analizy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wynika, że w naszym kraju wydatki firm na szkolenia komercyjne ciągle rosną i w 2008 roku wyniosą ok. 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 25 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. 
Dodatkowych informacji udzieli:
Katarzyna Tadla
PRESTIGE Public Relations
k.tadla@prestigepr.pl tel. 022 853 73 17
Kursy językowe w firmach. Rosnąca świadomość potrzeby nauki języków obcych
Prestige PR » 03/12/2008 12:30
http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/aktualnosci.html
Bez Tytułu statystyka