Bez Tytułu

©2008 polmoney.pl
Konkurs PARKIET Futures 2008

Gazeta Giełdy PARKIET wraz z Domem Inwestycyjnym BRE Banku organizuje pierwszą edycję konkursu PARKIET Futures 2008. Przedmiotem konkursu jest inwestowanie rzeczywistych pieniędzy w kontrakty terminowe na indeks WIG20 notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Celem konkursu jest popularyzacja inwestowania w kontrakty terminowe notowane na GPW.

Nagrody:

Zwycięzca PARKIET Futures 2008 otrzyma nagrodę główną w postaci samochodu osobowego SEAT ALTEA FREETRACK  .
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od II do V otrzymają VOUCHERY
o wartości od 20.000 do 5.000 PLN.
Każdego dnia będą też przyznawane nagrody dzienne w postaci SMARTPHON-ów HTC TOUCH DIAMOND P3700.

Czas trwania konkursu:
rejestracja: 13 października - 20 listopada 2008
start: 27 października 2008
zako
ńczenie: 21 listopada 2008
wręczenie nagród: 29-30 listopada 2008

Uczestnicy:

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez:
wypełnienie, podpisanie i złożenie w Biurze Maklerskim (w sposób zgodny z regulaminem) formularza zg3oszeniowego dostępnego w DI BRE Banku oraz na stronach internetowych www.parkiet.com oraz www.dibre.com.pl wpłacenie (przelewem lub w kasach Biura Maklerskiego) do 20 listopada 2008 r. na rachunek Konkursowy Kwoty Startowej nie niższej niż 10.000 zł i nie wyższej niż 100.000 zł oraz wpisowego w wysokości 39 zł

Zasady:

Zawodnik rozpoczyna udział w konkursie z wpłaconą na Rachunek Konkursowy Kwotą Startową, nie niższą niż 10.000 zł i nie wyższą niż 100.000 zł. Inwestycji można dokonywać w ramach jednego rachunki inwestycyjnego i jednego portfela, a przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie kontrakty terminowe notowane na Giełdzie, których instrumentem bazowym jest indeks WIG20
Zwycięzcą konkursu zostaje zawodnik, który w Rankingu Głównym tj. w trakcie trwania konkursu uzyska w dowolnym dniu konkursu, dzienna stopę zwrotu (tzn. najwyższy dzienny procentowy przyrost wartości Aktywów na Rachunku Konkursowym), która będzie najwyższa spośród wszystkich dziennych stóp zwrotu uzyskanych przez wszystkich Zawodników w trakcie całego konkursu
W każdym dniu trwania konkursu sporządzany jest Ranking Dzienny. Zwycięzcą każdego Rankingu Dziennego zostaje zawodnik, który w danym dniu konkursu uzyska dzienna stopę zwrotu (tzn. najwyższy dzienny procentowy przyrost wartości Aktywów na Rachunku Konkursowym), która będzie najwyższa spośród wszystkich dziennych stóp zwrotu uzyskanych przez wszystkich Zawodników w tym dniu


ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ NA STRONIE KONKURSU www.parkiet.com

Bez Tytułu statystyka
Bez Tytułu