Bez Tytułu

©2008 polmoney.pl
W nadchodzącym tygodniu spodziewane są wzrosty związane z poznaniem szczegółów planów
i rozpoczęciem jego realizacji, co powinno dać oddech światowemu rynkowi finansowemu.

Użyto niektórych informacji z serwisu Puls Biznesu
Dodano: 03.10.2008; 23:32
Plan Paulsona zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów

Po godzinie 19stej Ameryka
ńska Izba Reprezentantów przyjęła większością 263:171 plan ratowania sektora finansowego zaproponowany przez senatora Paulsona. Do godziny 19 indeksy na Nowojorskiej giełdzie gwałtownie rosły (nawet powyżej 3%), lecz po ostatecznym przeliczeniu głosów i ogłoszeniu wyników, zaczęły gwałtownie spadać. Było to o tyle zaskakujące, że rynek spekulował od kilku dni, że plan ten będzie lekarstwem na finansową chorobę i spodziewano się odreagowania ostatnich spadków. Jednak i w tym przypadku potwierdziła się stara rynkowa zasada: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Indeksy zakończyły notowania na minusach: DJ - 1,50%, Nasdaq - 1,48%, S&P -1,35%.
Bez Tytułu statystyka
Bez Tytułu