konto firm

©2008 polmoney.pl
http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/aktualnosci.html
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma przedstawić informacje dotyczące skali tego problemu, gdyż cały czas bada dane z banków i przedsiębiorstw. Głos w tej sprawie zabrał już Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który w jednym z wywiadów zasugerował, że „zobowiązania polskich firm związane z opcjami mogą sięgnąć kilkudziesięciu miliardów euro” (cyt. Rzeczpospolita nr 284, str. B9).

Jednak eksperci podchodzą sceptycznie do tego rodzaju wypowiedzi i twierdzą, że w całej gospodarce straty związane z transakcjami opcyjnymi mogą wynieść kilkaset milionów złotych, a gdyby złotówka dalej się umacniała w grę mogą wchodzić co najwyżej miliardy złotych.

Trudności z oszacowaniem strat wynika również z tego, że firmy zawierając tego rodzaju transakcje nie mają możliwości wcześniejszego „ucięcia” ewentualnych strat i rozliczą się na ustalony dzie
ń w przyszłości. Dlatego temat opcji może ciągnąć się miesiącami.

Zadziwiające stają się wypowiedzi prezesów spółek (zaangażowanych w transakcje opcyjnie) i niektórych polityków, aby NBP dokonał interwencji na rynku walutowym doprowadzając do umocnienia się złotówki i ograniczenia strat na opcjach. Oburzający jest fakt, że za niekompetencję zarządzającym miałaby odpowiadać instytucja pa
ństwowa, a efekt jej działań nie jest pewny. To właśnie przez interwencje rządów i Banków Centralnych w strefę gospodarki obecny globalny kryzys może potrwać jeszcze 2-3 lata, przez co powinien być on łagodniejszy w skutkach jednak bardziej rozciągnięty w czasie.


Adam Wójcik
Napisz do autora
Dodano: 07.12.2008; 14:50

Tekst zawarty na stronie jest własnością jego autora i chroniony jest prawem autorskim
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
Ile wynoszą straty polskich firm na opcjach walutowych?

Nieznana jest skala strat polskich przedsiębiorstw na opcjach walutowych, które nabywały za pośrednictwem banków oferujących im je zazwyczaj na „dołkach” kursów euro i dolara. Same przedsiębiorstwa są winne bo zamiast zabezpieczać się przed niekorzystnymi zmianami kursów, spekulowały dalsze umocnienie polskiej waluty. Na światło dzienne wychodzi coraz więcej faktów, związanych z tymi transakcjami. Zdumiewające jest to, że zarządzający firmami przyznają się, że nie do ko
ńca wiedzieli jak funkcjonują te instrumenty oraz że ufali pracownikom banków, którzy przedstawiali im oferty i nie czytali nawet umów.

Bez Tytułu statystyka
konto firm