hipo

©2008 polmoney.pl
NFOŚiGW wspiera produkcję zielonej energii


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od początku 2009 roku będzie jeszcze intensywniej wspierał produkcję energii z odnawialnych źródeł (OZE) w ramach opracowywanej właśnie strategii. Strategia czeka jeszcze na akceptację Rady Nadzorczej, a w styczniu planowane są uruchomienia pierwszych mechanizmów. Ogólna kwota planowanego wsparcia to ponad 700 mln złotych, a pochodzi w dużym stopniu z opłat jakie muszą płacić producenci energii elektrycznej w związku ze zbyt małym udziałem produkcji prądu ze źródeł odnawialnych.Dopłaty do kredytów w wysokości 100 mln przekazane bankom pozwolą również na uruchomienie szerokiej akcji kredytowej w wysokości kilkuset milionów złotych.
NFOŚiGW planuje, że zaplanowane w strategii wsparcie pozwoli na uruchomienie inwestycji w OZE na poziomie 2 - 2,7 mld złotych. Wsparcie będą ogły uzyskać również projekty realizowane w ramach programów unijnych.

Normy unijne obligują Polską do osiągnięcia odpowiedniego udziału w produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Do 2010 roku wskaźnik ten powinien wynosić 7,5%, natomiast do 2020 aż 15%.

Według danych na koniec września 2008 roku udział OZE w bilansie energetycznym Polski wynosi 7,2%. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że pochodzi ona z najprostszego źródła jakim jest  biomasa (odpady drzewne i rolne).

Użyto niektórych informacji z: M. Kutarba, Gazeta Prawna z 24 października 2008, Nowe banderole na wyroby akcyzowe w 2009 roku, Gazeta Prawna

Dodano: 27.10.2008; 20:24Bez Tytułu statystyka
Strategia zakłada trzy możliwości finansowania:
1.
wsparcie udzielane przez fundusz w postaci dotacji, pożyczek oraz dopłat do oprocentowania kredytów, jednak w  tym przypadku inwestycje będą musiały wynosić co najmniej 20 mln złotych. Ogólna kwota na wsparcie w tym obszarze to 400 mln złotych.
2.
wsparcie udzielane na tych samych zasadach przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz jednak dla mniejszych projektów. Pula środków wynosi 200 mln złotych.
3.
dopłaty do kredytów na inwestycje w OZE  realizowane przez małe firmy i gospodarstwa domowe (np. zakup kotła na biomasę czy kolektorów słonecznych). Obszar ten jest nowością w nowej strategii finansowania produkcji energii z OZE.Łączna kwota przeznaczona w tym obszarze to 100 mln złotych.
hipo