EDUKACJA

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/efaktura/faktury_elektroniczne.html

E-faktura to przyszłość
E-rachunek to pojęcie ostatnio niezwykle modne wśród biznesmenów i księgowych. Wzrost zainteresowania e-rachunkami jest imponujący i wynika głównie przychylnych zmian w regulacjach podatkowych. Od pierwszego stycznia roku 2011 weszły w życie preferencyjne regulacje dotyczące faktur elektronicznych, które znacznie ułatwiają zastosowanie takiej drogi rejestrowania transakcji biznesowych. .... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/budzet/budzet_zadaniowy.html

Czym jest budżet zadaniowy i jakie korzyści ze sobą niesie
Artykuł traktuje o założeniach budżetu zadaniowego, który od kilku lat usprawnia sferę finansów publicznych i planowania wydatków w tej dziedzinie.... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/magazyn/magazyn_konsygnacyjny.html

Magazyn konsygnacyjny
Za istotne i celowe należy uznać próby wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji magazynu konsygnacyjnego. Jednakże termin, jakim posłużył się projektodawca do oznaczenia nowej instytucji, należy uznać za niefortunny. ... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/marka/czym_jest_marka_dla_prezesa_w_perspektywie_finansowej.html

Czym jest marka dla prezesa w perspektywie finansowej?
Z pewnością kiedy myślimy o konkretnej marce (np. Volvo, Coca-Cola czy Boss), nie zastanawiamy się nad tym, skąd wzięła się nazwa ‘marka’ i od kiedy funkcjonuje w naszym kraju. Warto jednak sięgnąć do jej źródeł, by ukazać wartość marki zarówno dziś, jak i w dawnych czasach... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/manager/wirtualny_manager.html

Wirtualny Manager - czy nim jesteś?
Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego biznesu, ma bardzo istotna wspólną cechę: wyzwanie związane z zarządzaniem ludźmi na odległość. Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/burza_mozgow/burza_mozgow.html

Burza mózgów
Być może słyszałeś już określenie "Burza Mózgów" (ang. brainstorming). Często tego pojęcia używa się w miejscu i czasie gdzie zbierze się kilka osób do debatowania nad jakąś ideą do rozwinięcia. Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/franchising/franchising.html

Istota, rodzaje oraz wady i zalety franchisingu
Obecnie franchising definiuje się jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/kompensaty/kompensaty.html

Istota oraz rodzaje kompensat wierzytelności i zobowiązań handlowych
Kompensaty są formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy kontrahentami i dają możliwość dokonania rozliczeń należności z jednej strony i zobowiązań z drugiej w warunkach...Czytaj wiecej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/faktoring/faktoring.html

Faktoring, czyli jak poprawić płynność finansową
Faktoring jest pakietem usług związanych ze sprzedażą towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Istota faktoringu wyraża się w krótkoterminowym finansowaniu... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/plynnosc/przyczyny_i_skutki_utraty_plynnosci.html

Przyczyny i skutki utraty płynności finansowej w przedsięborstwie
Brak płynności rozumianej jako brak zdolności płatniczej to najczęstszy powód upadku przedsiębiorstw na całym świecie... Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/kody_bankowe/kody_bankowe.html

SWIFT code, BIC code, IBAN code, SORT code - czyli tajemnice oznaczeń bankowych
Wiele razy wypełniając zlecenia zagranicznych przelewów bankowych zastanawiamy się co tak naprawdę oznaczają skróty SWIFT, BIC, IBAN, Sort Code czy Bank Code. Czytaj więcej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/poradnik/poradnik_inwestora.html

Poradnik inwestora - rynek Forex
122 zasady, które powinien poznać każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę chyba z najbardziej wymagającym rynkiem - rynkiem Forex...Czytaj wiecej >>>

http://www.polmoney.pl/tematy_glowne/edukacja/talent/talent.html

Nowy projekt portalu dla menedżerów
Nowy portal www.talentclub.pl ma pomóc polskim menedżerom w obszarze badania własnych umiejętności oraz zespołów, którymi często kierują... Czytaj więcej >>>