E-faktura to przyszłość

E-faktura ma dużo atutów, a koszty związane z implementacją są niezwykle niskie. Poniżej zostaną przedstawione korzyści dla przedsiębiorców związane z e-rachunkami. Niezwykle ważną cechą e-faktury jest obniżka nakładów wiążących się z obrotem dokumentami. Wdrażając fakturę elektroniczną podatnicy minimalizują przede wszystkim koszty wysyłki. Teraz za nadanie jednej faktury musimy zapłacić około trzech złotych polskich, natomiast koszt nadania wiadomości elektronicznej jest zerowy. Właściciele firm nie ponoszą nakładów na koperty, ani nie tracą czasu, jaki pracownik przeznacza na dojście na pocztę. Oprócz tego minimalizowane są koszty wydruku rachunków. W głównej mierze są to nakłady na papier firmowy i tusz do drukarek. Niemniej jednak mało przedsiębiorców uświadamia sobie, że dzięki e-fakturom redukowane są również koszty związane z utrzymaniem drukarek oraz energią do ich zasilania. Ponadto do wystawienia e-rachunku potrzebne jest dużo mniej czasu aniżeli w przypadku papierowej faktury VAT, w tej sytuacji zachowany czas pracy fakturzysty da się zagospodarować w inny sposób. Razem z wprowadzeniem do firmy e-rachunków, wyłania się następna korzyść, a mianowicie niwelacja kosztów archiwizacji faktur VAT. Przedsiębiorcy są zobowiązane do przechowywania e-faktur przez 5 lat, w sytuacji stosowania papierowych rachunków koniecznością jest zwykle wydzierżawienie dodatkowego miejsca na segregatory z fakturami VAT, które zazwyczaj pochłaniają dużą ilość przestrzeni.

Czym jest audyt wewnętrzny?

Wykorzystywanie e-rachunków ma niezwykle pozytywny wpływ na wizerunek firmy w społeczeństwie. Przedsiębiorca stosujący takie faktury jest rozpoznawany, jako podmiot pro-ekologiczny. Taki wizerunek podmiotu gospodarczego z pewnością jest odbierany dobrze i może zapewnić firmie znaczną liczbę nowych nabywców. E-faktury są bardzo dobrym zjawiskiem marketingowym, i na pewno ich stosowanie przyniesie podmiotowi gospodarczemu wysokie zyski. Faktura elektroniczna wywiera dobry wpływ także na kontakty gospodarcze z nabywcami. Odbiorca produktów znacznie szybciej odbiera dokument, w efekcie może wcześniej potrącić podatek VAT z faktury. Korzyścią dla dostawcy jest z kolei szybsza zapłata za e-fakturę, bo kontrahent nie będzie argumentował, że nie zapłacił zobowiązania, gdyż nie otrzymał dokumentów. Wprowadzenie e-faktur obniża również szkody wynikające z zawodności poczty. Poza tym wykorzystanie faktur elektronicznych znacznie wspomaga wiązanie przesłanych e-rachunków ze złożonymi zamówieniami. Powyżej wskazane zostały zalety płynące z e-faktur. Wielu korzyściom należy przeciwstawić koszty wiążące się z e-fakturami. Do używania faktur elektronicznych potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub system EDI. Stanowczo tańszym rozwiązaniem będzie podpis elektroniczny, którego roczny koszt wynosi aktualnie około 90 PLN. Stanowi to równowartość wydatków na usługi pocztowe za przesłanie kilkudziesięciu dokumentów. Biorąc w rachubę to, iż oszczędzamy na wielu innych rzeczach to wydatek ten zdaje się być marginalny. Co więcej podpis elektroniczny jest wykorzystywany do podpisywania innych dokumentów, zwłaszcza zeznań podatkowych. Trzeba też wspomnieć, że przedsiębiorstwa zatrudniające pięciu i więcej pracowników, mają obowiązek nabyć podpis elektroniczny, albowiem jest on niezbędny do internetowych rozliczeń z ZUS-em. Drugi zasadniczy koszt e-rachunków to nakłady na przechowywanie faktur. Przedsiębiorstwa jest zobowiązany by zabezpieczyć łatwy i natychmiastowy wgląd do faktur elektronicznych urzędowi skarbowemu. Wiąże się to z nabyciem dobrego i niezawodnego urządzenia do przechowywania danych, co w dzisiejszych czasach nie jest dużym nakładem. W sumie na tym kończą się obciążenia związane z e-fakturą. Na koniec, powinno się powiedzieć, iż faktura elektroniczna to innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, które niedługo będzie normą. Rozsądni podatnicy nie powinni odkładać implementacji faktur elektronicznych, ponieważ z każdym rachunkiem nadanym tradycyjną pocztą wydają niepotrzebnie pieniądze. Rząd zmieniając regulacje dotyczące faktur elektronicznych daje sposobność biznesmenom, której nie powinni oni zmarnować. Każdy przedsiębiorca, który nie skorzysta z e-rachunków, może niedługim czasie znaleźć się bardzo daleko za swoimi konkurentami, a ponadto, może utracić również wielu swoich klientów. Polecam e-faktura, dla prowdzących swój biznes.Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.

Dodano: 12.06.2011r; 20:55
polmoney.pl
email: kontakt@polmoney.pl