Wirtualny Manager - czy nim jesteś?

Sytuacja, w której zarządza się ludźmi, którzy pracują regularnie w jednym miejscu i czasie staje się coraz rzadsza. Jeden z menedżerów Intel Corporation mówi: "jeżeli w naszej firmie masz 10 osób, które raportują do ciebie oznacza to, że przynajmniej kilka z nich pracuje w innych lokalizacjach". Dzisiaj menedżerowie mają szczególnie trudne wyzwanie dzieląc swoje przywództwo pomiędzy zespoły lokalne i ludzi, z którymi nie spotykają się bezpośrednio. W takiej sytuacji pojawia się kilka pytań:

 • Jak pomożesz ludziom pracować spójnie, kiedy nie znajdują się w tym samym miejscu?
 • Jak będziesz się z nimi efektywnie komunikował?
 • Jak będziesz zarządzał zespołem złożonym z osób z wnętrza i otoczenia organizacji?
 • Jak będziesz motywował i prowadził Coaching swoich pracowników na odległość?

Wyobraź sobie sytuację, gdzie ze związanymi z tyłu rękoma oraz papierową torbą nałożoną na głowę masz słuchać i rozmawiać twarzą w twarz z osobami, które prowadzisz jako lider. Co wtedy poczujesz? W dzisiejszej rzeczywistości nie unikniesz bycia wirtualnym menedżerem - możesz tylko zdecydować czy robić to dobrze czy źle. Menedżerowie, którzy robią to dobrze oferują swojej organizacji znacząca przewagę w realizacji swoich codziennych zadań, ci którzy tego nie robią mogą nie zauważyć, że pomału niszczą swoją firmę i karierę. Zarządzanie na odległość nie jest zadaniem łatwym, niektórzy uważają nawet, że stworzenie efektywnego zespołu na odległość nie jest możliwe. Jeżeli chcesz się przekonać czy jesteś wirtualnym managerem i czy potrzebujesz nowych umiejętności? Wystarczy, że zadasz sobie trzy pytania:


  Jeżeli na wszystkie z pytań odpowiedź brzmi tak, lub na pytanie 1 i 2 tak, a pytanie 3 nie - oznacza to, że NIE potrzebujesz umiejętności Wirtualnego Menedżera. Żeby przyjrzeć się swojemu profilowi trochę dokładniej i przekonać się, po której stronie leży punkt ciężkości twojej pracy możesz ocenić kilka sytuacji z poniższej tabeli dzieląc proporcjonalnie punkty pomiędzy opisy sytuacji. Zwróć przy tym uwagę, że nawet, jeżeli twoja organizacja nie ma charakteru wirtualnego, to pomimo tego w pewnej części organizacji mogą być osoby, które są członkami zespołów wirtualnych. Najczęściej ma to miejsce, kiedy osoby te są odpowiedzialne za projekty realizowane z partnerami zewnętrznymi, outsourcing, współpracę z klientami. Uwzględnij przy ocenie również te obszary.

Jeżeli charakterystyka twojej pracy odnosi się częściowo zarówno do jednego jak i drugiego profilu oznacza to, że twoja praca i organizacja mają charakter hybrydowy - najczęściej spotykany w dzisiejszych organizacjach i najtrudniejszy z punktu widzenia pełnienia funkcji lidera. Prawdopodobnie układ organizacyjny, w którym pracujesz jest zbliżony do któregoś z opisanych poniżej.

  Organizacja o charakterze wirtualnym, - gdzie potrzebne jest zarządzanie wirtualne, to taka, w której przynajmniej jeden członek zespołu, albo jedna osoba pracuje zarządzana na odległość. To znaczy, że nie mamy z nią bezpośredniego i częstego kontaktu osobistego. Natomiast organizacja tradycyjna to taka, w której wszyscy pracownicy przebywają w jednej lokalizacji i mają możliwość częstych kontaktów osobistych. W wielu firmach działy administracyjne firm lub księgowość funkcjonują w odosobnieniu, jednak takich firm nie rozpatrujemy, jako wirtualnych do momentu, kiedy bezpośrednie kontakty nie są kluczowe dla większości projektów i inicjatyw strategicznych.
    Tomasz Krzemiński
  Trener - Współpracujący
  B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
  Dawid Martynowski
  B&O Navigator Firma Szkoleniowa sp. z o.o.
  Ul. Walecznych 56 ; 03-926 Warszawa

  bonavigator

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org


Dodano: 31.01.2010r; 18:00
polmoney.pl
email: kontakt@polmoney.pl