Dobry manager na ciężkie czasy

Ostatnie lata były dobrym okresem dla firm szkoleniowych. Wzrost gospodarczy oraz dobra kondycja przedsiębiorstw sprawiły, że pracodawcy chętnie inwestowali w rozwój swoich pracowników. Według szacunków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), w 2007 roku funkcjonowało w Polsce ponad 2,5 tys. podmiotów realizujących szkolenia, a wartość tego rynku przekroczyła 2,5 mld zł. Obecna kondycja gospodarcza przełoży się zapewne na spowolnienie rynku szkoleniowego, podobne jak to dzieje się w przypadku innych branż. Mimo, że z wyliczeń PIFS wynika, że jedynie 23 proc. badanych na początku br. Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiada plan szkoleń pracowników, bądź wydziela budżet szkoleniowy na ten cel, pracodawcy wiedzą, że inwestowanie w kapitał ludzki opłaca się. Pracownicy z grupy tzw. knowledge workers (pracownicy wiedzy) tworzą bowiem przyszłą wartość dodaną firmy. Redukcja wydatków firm na szkolenia jest jednak nieunikniona. Wyniki raportu przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują, że budżety przedsiębiorstw przeznaczone na szkolenia w latach 2009-2010 zmniejszą się o 10-30 proc. Potrzeby szkoleniowe polskich firm w najbliższych latach koncentrować się będą przede wszystkim wokół: osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników działu handlowego, odpowiedzialnych za kontakt z klientem oraz informatyków. Cięcie kosztów szkoleniowych w firmach dotyczyć będzie w największym stopniu tzw. "szkoleń miękkich", które skupiają się na kształceniu indywidualnych zdolności poszczególnych managerów. Jednak tzw. "szkolenia twarde", ściśle związane umiejętnościami zawodowymi, dotyczące: języków obcych, prawa, finansów, BHP czy księgowości nie będą redukowane. Potwierdza to Ewa Trębska-Zozula, dyrektor ds. Studiów w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua. - Z roku na rok zainteresowanie firm kursami języka angielskiego jest coraz większe. Nie obserwujemy żadnych negatywnych oznak. Profi-Lingua przygotowuje co miesiąc kilkadziesiąt ofert dla klientów biznesowych. Są to zarówno kursy indywidualne (face to face) jak i grupowe dla osób zajmujących stanowiska managerskie. Najczęściej klienci wybierają opcję 50 lekcji w semestrze z możliwością rozszerzenia i przedłużenia na semestr kolejny. Firmy, które korzystały już z naszych usług decydują się najczęściej na kursy roczne i dłuższe - tłumaczy.


O Profi-Lingua Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua jest jednym z największych ośrodków nauczania języków obcych w Polsce, istniejącym od 1991 roku. Posiada swoje oddziały w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Łodzi, Lublinie, Kielcach, Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Tychach, Chorzowie, Zabrzu, Zielonej Górze i Bielsku-Białej. Oferta szkoły obejmuje 8 języków obcych. Profi-Lingua powadzi kursy językowe o różnych profilach. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym The European Language Certificates (TELC) oraz Londyn Chamber of Commerce and Industry (LCCI). W oddziałach szkoły można zdawać także egzamin Cambridge First Certificate in English. W tym roku, po raz czwarty z rzędu szkoła została uhonorowana godłem Złoty Laur Klienta. Dodatkowo organizator konkursu przyznał Profi-Lingua prestiżowy tytuł Grand Prix Konkursu "Laur Klienta 2008".
Dodatkowych informacji udzieli:
Katarzyna Tadla
Prestige Public Relations
tel. : +48 22 853 73 17
e-mail: k.tadla@prestigepr.pl
www.prestigepr.pl

Publikuj.org - artykuły do przedruku.
Dodano: 28.05.2009r; 21:28
polmoney.pl
e-mail: kontakt@polmoney.pl