Polacy, Niemcy i Rosjanie w poszukiwaniu pracy

Bez względu na narodowość, czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy zarówno w kraju, jak i za granicą jest wysokość wynagrodzenia - wynika z międzynarodowego sondażu organizacji The Network, zrzeszającej wiodące internetowe portale rekrutacyjne na świecie, do której należy polski serwis Pracuj.pl.W swoim kraju Polacy szukają rozwoju, Rosjanie wyzwań.

Wysokość oferowanego wynagrodzeniajestdla 82% internautów z Polski najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze nowej pracy. Na dalszych miejscach znalazła się dobra atmosfera pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz dodatkowe szkolenia.   Co ciekawe, możliwości rozwoju zawodowego mają mniejsze znaczenie dla naszych sąsiadów, w ankiecie wskazało na nie 38% internautów z Rosji i niespełna 1/3 Niemców. Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowanie bardziej od nas cenią sobie za to możliwość pracy na czas nieokreślony (57% wskazań), a także zróżnicowanie zadań w pracy (47%). Dla Rosjan szczególnie ważne jest, aby praca była pełna wyzwań (66% wskazań).

Sąsiedzi bardziej mobilni

Sondaż The Network pokazał również, że Polacy mniej chętnie niż nasi sąsiedzi podjęliby pracę za granicą - taką możliwość wskazała prawie połowa (47%) uczestników ankiety The Network z Polski, podczas gdy w Niemczech 79%, a w Rosji 75%. Warto przy tym zauważyć, że o ile "zdecydowanie tak" możliwości pracy za granicą mówi co drugi ankietowany internauta Niemiec i co trzeci Rosjanin, to w Polsce deklarację taką składa jedynie co piąta osoba. Wśród Polaków rozważających emigrację zarobkową, najwięcej, bo aż 58% pytanych, wybrałoby Wielką Brytanię. Niemcy bądź Stany Zjednoczone rozważałoby ok. 40% naszych rodaków i tyle samo Rosjan. Internauci z Niemiec z kolei najczęściej wskazywali Szwajcarię, Austrię oraz Stany Zjednoczone. Jedynie 6% Niemców i 2% Rosjan chciałoby pracować w Polsce.
Dlaczego wyjedziemy?

Powody, które skłaniałyby do wyjazdu za granicę Polaków, Niemców i Rosjan różnią się znacząco. Większość rodaków wyjechałaby, aby podnieść standard swojego życia (61%), natomiast gros Niemców i Rosjan, aby zdobyć nowe doświadczenia (odpowiednio 58% i 62%). Możliwość nauki nowego języka docenia co drugi internauta Polak i 40% Rosjan, ale już tylko 20% Niemców. Z kolei nowe znajomości są istotne dla co trzeciego internauty z Niemiec, ale już tylko dla co dziesiątego Polaka i Rosjanina.   Dosyć zaskakujący wydaje się fakt, że szukając pracy za granicą Polacy najczęściej korzystaliby z... polskich serwisów rekrutacyjnych. Kolejnym wyborem były wyszukiwarki internetowe, trzecie miejsce zajęły ex aequo strony internetowe pracodawców oraz znajomi i rodzina. Niemcy korzystaliby z wyszukiwarek, a także międzynarodowych serwisów rekrutacyjnych i stron www pracodawców. Aż 48% internautów z Rosji zajrzałoby na zagraniczne portale rekrutacyjne, a wśród kolejnych wskazań znalazły się, podobnie jak u Niemców, strony potencjalnych pracodawców oraz wyszukiwarki internetowe.
Grupa Pracuj


Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org.


Dodano: 06.12.2009r; 14:37
polmoney.pl
email: kontakt@polmoney.pl