Na sesji 2 października 2008r. spółka wyznaczyła szczyt swoich notowań na poziomie 179,00 złotych za akcję i rozpoczęła bardzo dynamiczny spadek zakończony dopiero 27 październka. Tego dnia najniższa wartość na jakiej została zawarta transakcja wynosiła 97,20 złotych (spadek kursu o ponad 45%).

Po tak dynamicznej przecenie nastąpiło odreagowanie, które zaprowadziło kurs w okolice 50% zniesienia Fibonacci'ego (138,10zł), jednak nie udało się przebić tego poziomu i kurs powrócił w rejon 100zł.

Aktualnie kurs PEO porusza się w kanale o rozpiętości 38złotych (zaznaczony na wykresie dwoma białymi równoległymi liniami). Jego górna banda była testowana dwa razy a dolna cztery razy co wzmacnia jej wydźwięk.

Ostatnie spadkowe sesje to znowu efekt nieudanego przejścia 50% spadku z 2-27 października, co na wykresie dodatkowo prezentuje "Bearish Butterfly" (układ świec z Harmonic Trading). Siedem kolejnych "minusowych" sesji "przeceniło" akcje Pekao S.A. dokładnie o szerokość kanału, w którym się porusza.

Obecnie dolna banda kanału jest najsilniejszym wsparciem, którego przekroczenie byłoby znakiem do możliwości pogłębienia dołka z 27 października.

Pierwszym oporem dla kursu jest połowa czarnej świecy z 14 stycznia (ok. 115zł), po pokonaniu tego poziomu kolejnym jest 50% ostatniego silnego spadku (ok. 122zł). Docelowo kurs powinien dążyć do górnej bandy kanału znajdującej się w okolicach 140-145 złotych.

Podsumowując:
Przebicie dolnej bandy kanału będzie silnym sygnałem sprzedaży, natomiast przekroczenie w cenach zamknięcia 115zł daje szansę na wzrost w okolice 140zł.


                      Komunikaty ze spółki                    5 najlepszych ofert                        Notowania opóźnione o 15 minut (tabela)
©2008 polmoney.pl
Bez Tytułu statystyka
Bez Tytułu
Bez Tytułu
PEKAO S.A. (PEO) - ANALIZA TECHNICZNA - 18.01.2009r.
Wykres dzienny PEKAO S.A. ze zniesieniami Fibonacci'ego spadku od 2-27 października
Źródło: opracowanie własne (wykres z MT4)
Treść powyższej wypowiedzi jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszego komentarza i analizy.


Autor analizy: Adam Wójcik
Kontakt: adam.wojcik@polmoney.pl

Data analizy: 18.01.2009