Jaki jest Twój poziom komunikacyjny?

Jakim sposobem możesz określić swój poziom umiejętności interpersonalnych? Otóż nie jest to ciężkim zadaniem. Komunikacja interpersonalna jest zależna od kilku fundamentalnych elementów. Większość informacji w drodze komunikacji przekazujemy przez podświadomą analizę jęzka ciała. Mowa ciała Twojego dyskutanta transmituje co najmniej 50% wszystkich informacji w kanale komunikacyjnym, kiedy komunikacja werbalna zaledwie 7%! Pozostałą część informacji przekazuje Twój ton głosu, tembr, emocje wkładane w wypowiedź oraz inne elementy. Aby sprawdzić, jak sprawują się Twoje umiejętności komunikacyjne, powinieneś użyć specjalnie opracowanego kwestionariusza umiejętności komunikacyjnych (REK). Dokument ten został stworzony przez dr Sylwiusza Retowskiego. Wykonane testy umiejętności komunikacyjnych (REK) pozwolą na ujawnienie zasadniczej wiedzy na temat Twoich znajomości komunikacyjnych. Podstawę teoretyczną kwestionariusza spełnia koncepcja zróżnicowanych logik budowania komunikatów Barbary OKeefe (OKeefe, 1988; Griffin, 2003). Jednomyślnie z tą zasadą, ludzi możemy podzielić na 3 różne grupy w zależności od tego, jakie prezentują poglądy na temat komunikacji. 3 grupy wyróżniające się osobistymi teoriami na temat własnej komunikacji:  

  1. Ludzie, u których dominuje logika komunikacji ekspresywnej
    W tym podziale przyjmuje się, że wystarczy powiedzieć o tym, co się czuje i myśli, aby rozmówcy szczegółowo rozumieli, co chcieliśmy przekazać. Zgodnie z tą logiką, fundamentalnym celem powinna być prawdomówna komunikacja, w której bezpośrednio przekazujemy, co mamy zamiar przekazać. Z perspektywy tej logiki, podejrzany wydaje się taki styl komunikowania, w którym pohamowywujemy się przed przekazywaniem swych rzetelnych uczuć i myśli, bądź usiłujemy osiągać jakieś indywidualne, ukryte sprawy.
  2. Ludzie, u których dominuje logika komunikacji konwencjonalnej
    W tym podziale przyjmuje się, że wydajna komunikacja narzuca, aby ustosunkowywać się do reguł uprawomocnionych społecznie. Istotne zatem jest to, aby komunikować się w sposób, który jest przystosowany do konkretnej sytuacji (stosowny). Człowiek powinien znać obowiązujące reguły komunikowania i wykorzystywać je w codziennym życiu. Rekomendowane jest zatem, aby jeżeli tego narzuca sytuacja używać specyficznych form: pochlebstwa, wypowiedzi niejasne, wyrazy przeprosin itp. Z punktu widzenia tej logiki nie do zaakceptowania wydaje się taki sposób komunikowania, w którym nadajemy swoje rzetelne uczucia i myśli nie zwracając uwagi na właściwą formę przekazu (w danym kontekście sytuacyjnym), bądź usiłujemy osiągać jakieś indywidualne, ukryte sprawy.
  3. Ludzie, u których dominuje logika komunikacji retorycznej
    W tym podziale przyjmuje się, że "nic nie jest uzgodnione raz na zawsze" (Griffin, 2003), wszystko jest względne od tego jakie mamy przewidziane cele naszej komunikacji. W wyznaczonej sytuacji można zarówno dzielić się własnymi rzeczywistymi odczuciami jak i rozpoznawać istniejące zasady komunikacyjne po to, aby się do nich uwarunkować. Z punktu widzenia tej zasady, optymalne wydaje się takie komunikowanie, aby w każdej sytuacji, nawet trudnej (np. konfliktu) można było osiągać ustanowione przez siebie cele. Przeprowadzone badania ujawniają, że posługiwanie się w porozumiewaniu logiki retorycznej wydaje się być najbardziej efektywne.

Kwestionariusz REK może mieć szerokie przeznaczenie w doradztwie zawodowym. Przede wszystkim powinien być stosowany w przypadku wszystkich klientów, którzy planują pracować bądź już pracują w zawodzie wymagającym umiejętności interpersonalnych. Osiągnięcie wysokich efektów w skali ekspresywnej znaczy, że człowiek ten może mieć problemy w wykonywaniu tych zawodów, gdzie pracownik jest obciążony do retuszowania własnych emocji w miejscu pracy (zazwyczaj znaczy to, że przewiduje się od pracownika wyrażania emocji twórczych oraz powstrzymywania się przed pokazywaniem emocji negatywnych). Osiągnięcie wysokich wyników w skali konwencjonalnej znaczy, że człowiek ten może mieć problemy w wykonywaniu tych fachów, gdzie od pracownika wymaga się zrozumiałego stylu bycia, opartego na otwartym komunikowaniu swoich uczuć i myśli. Osiągnięcie wysokich wyników w skali retorycznej znaczy, że człowiek ten może uniwersalnie przystosować swój styl komunikacyjny do wyznaczonego stanowiska pracy, czyli jest dobrym prognostykiem radzenia sobie w trudnych komunikacyjnie sprawach społecznych. Konkluzje Dobrym narzędziem do zdefiniowania swoich znajomości komunikacyjnych jest kwestionariusz REK, opracowany przez dr Sylwiusza Retowskiego - specjalisty z zakresu psychologii pracy. Wiedza ta pozwoli Ci na rozmyślne wybranie dalszego rozwoju i zdobywanie dalszych doświadczeń w dziedzinie komunikacji interpersonalnej.

Publikuj.org - artykuły do przedruku.Dodano: 28.09.2009r; 20:19
polmoney.pl
email: kontakt@polmoney.pl